Formularz wynajmu autobusu

Wysyłając poniższy formularz, akceptują Państwo następujące warunki najmu autobusu:

1. Wynajm jest skuteczny w momencie jego potwierdzenia przez PKS Bolesławiec Sp. z o.o. drogą telefoniczną lub przez pocztę e-mail.

2. W przypadku odwołania zamówionego autobusu w dniu wyjazdu, PKS w Bolesławcu Sp. z o.o. pobiera opłatę w wysokości 10% wartości wynajmu.

3. Czas pracy kierowcy wynajętego autobusu musi być zgodny z "Ustawą o czasie pracy kierowcy" z dnia 16 kwietnia 2004 r.

4. Usługobiorca jest zobowiązany zapewnić nocleg/noclegi dla kierowcy/kierowców w przypadku wynajmu trwającego dłużej niż 1 dzień.

5. Bagaż osób przewożonych nie powinien przekraczać 20 kg na jedno miejsce siedzące w autobusie.

6. Osoby korzystające z wynajętego autobusu obowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych.

7. Osobie dysponującej autobusem nie wolno stawiać zadań, które byłyby sprzeczne z przepisami o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

8. Osoba dysponująca wynajętym autobusem potwierdza kierowcy podpisem wykonanie zadania w zleceniu najmu autobusu i w karcie drogowej, stanowiących podstawę do ostatecznego rozliczenia za wykonaną usługę pomiędzy PKS w Bolesławcu Sp. z o.o. a Usługobiorcą.

9. Wszelkiego rodzaju spory zaistniałe pomiędzy PKS w Bolesławcu Sp. z o.o. a Usługobiorcą rozstrzyga właściwy sąd.

  Odśwież Captcha