Obecny rozkład jazdy obowiązuje od dnia 02.01.2024.

UWAGA:
Informujemy, że wszelkie informacje dla Pasażerów korzystających z usług PKS w Bolesławcu zamieszczane są na stronie głównej witryny internetowej Spółki pod adresem pks-boleslawiec.pl

Kierunek Przez Godzina odjazdu
Bolesławice  

7.50Dm1  13.50Dm1  14.50Tdm1  15.40Dm1    

Bożejowice  

6.05Dm5  7.05S1  11.20SCdm5 11.20Wm13.45S14.35S3  14.35Wm16.00Wm5 16.00SCdn5 19.30Edn5 21.00En5                

Brzeźnik  

6.55Dm1  14.35Dm2   15.25Dm2

CHMIELNO Ustronie

11.00Dm3 12.10S3 14.30Wm3 16.00S3

DOBRA   5.00Dm2 5.40Dm5 5.50Dm5 6.10Em2 6.55S1 7.05Dm2 7.30Dm5 8.15Dm5 8.50Tdm2 10.50Em2 11.00Dm5 11.30Dm5 12.00Dm5 13.40Dm5 13.50S2 14.20Dm5 14.40Dm5 14.45Tdm2 15.15S5 15.25Dm5 15.30Dm5 15.40Dm5 15.45S2 16.15Dm5 17.15Dm2 17.30Dm5 19.35Dm2 22.20En2
DOBRA WIEŚ   5.00Dm2 6.10Em2 7.05Dm2 8.50Tdm2 10.50Em2 13.50S2 14.45Tdm2 15.45S2 17.15Dm2 19.35Dm2 22.20En2
GOLNICE MAŁE Dąbrowa Bolesławiecka

7.05Dm4

GOŚCISZÓW  

8:00Dm2 11:00Dm2

GROMADKA Krzyżowa 4:30Dm4 5.50S4 8.25Wm4 12.20Dm4      
GROMADKA Osła

7.35Dm4 14.25Edn4 15.20S4 16.25Dm4    

IWINY Warta Bolesławiecka 8.25Dm4 12.00S4 14.30S4 15.30S4 22.10Dm4
JELENIA GÓRA Lwówek, Wleń /5.45S1 - Kurs z przesiadką w Lwówku / 7.50D1
JURKÓW Raciborowice 6.15Dm4 12.00S3  14.30S4 15.30Dm4
Kijów Sarny, Olewsk 16.30 2,6R1
KOŁOBRZEG Rewal, Pogorzelica 23.30M1
KOZŁÓW Trzebień

7.55Em4 18.45Tdn4

KOZŁÓW Parkoszów 12.15Dm4  13.50Tdm4  14.45Dm4  15.35Dm4  
KRAŚNIK DOLNY Chościszowice 4.30S4  4.55Dm1 5.50S4 6.35Dm2 6.50Dm1 7.25Dm2 7.50Dm4  8.50Dm1 11.00Tdm1 12.20Dm4 14.25Edn4 15.20S4 16.25Dm4      
KRAŚNIK DOLNY Kruszyn 7.30Dm2 9.00Ed2 12.35Dm2 13.45SCdn2   14.40Dm2 15.40Dm2 18.10Dm2
KRAŚNIK GÓRNY Kruszyn 7.30Dm2 9.00Ed2 12.35Dm2 13.45SCdn2   14.40Dm2  15.40Dm2 18.10Dm2
KRĘPNICA Bolesławice 7.50Dm1 13.50Dm1 14.50Tdm1 15.40Dm1   
KRUSZYN Łaziska 5.30Dm4 6.00Dm4 7.00Dm4 7.30S4 8.00Td4 14.35Dm4 15.40Tdn4 19.30Tdn4
KRUSZYN   7.30Dm2   7.40Edm2  9.00Td2  10.45Dm4 12.30Dm2 12.35Dm2  13.00Td4  13.45SCdn2    14.35Edn2  14.40Dm2  15.35Dm2  15.40Dm2  17.10Dm4  18.10Dm2   22.20Dm4
LESZNO GÓRNE Trzebień 15.35S4
LIPIANY Kruszyn, Kraśnik Górny 9.00Td2 12.35Dm2 13.45SCdn2 14.40Dm2 15.40Dm2 18.10Dm2  
LIPIANY Kraśnik Dolny 6.35Dm2 7.25Dm2
LUBKÓW Iwiny 14.30S4   15.30S4
LWÓWEK Ocice 7.05S1 14.35S5
LWÓWEK Suszki 4.45K1 5.45S1 7.50D1 12.45Dm1 14.35S1 15.30Dm1 16.35S1  
LWÓWEK Ustronie 7.05Wm3  11.00Dm3  12.10S3  14.30Wm3
ŁAWSZOWA Kliczków 5.40Dm5 5.50Dm5 11.00Dm5 13.40Dm5 15.15S5 15.20Dm5 16.15Dm5 17.30Dm5
ŁAZISKA SKAŁKI   5.30Dm4  6.00Dm4  7.00Dm4  7.30S4 8.00Td4  10.45Dm4  13.00Td4  14.35Dm4 15.40Tdn4  17.10Dm4 19.30Tdn4 22.20Dm4
MIERZWIN Ocice 11.20Wm5 11.20SCdm5   13.45S5 14.35S3 14.35Wm5 16.00SCdn5 19.30Edn5                    
MIERZWIN   6.40Dm5 6.55S1 7.50Tdm5 9.30Dm5 13.00Dm5 14.35S5
MODŁA Krzyżowa, Gromadka 8.25Wm4 14.25Edn4  
MOTYLE Osła, Gromadka 14.256dn4 15.20S4
NOWA Otok 11.20Wm5 11.20SCdm5 13.45S5 14.35S3 14.35Wm5 16.00Wm5 16.00SCdn5 19.30En5                       
NOWOGRODZIEC Zabłocie

14.25Dm2   15.25Dm2    

NOWOGRODZIEC Godzieszów

7:50Dm2   11:10Dm2  

OCICE Otok 7.05S1 11.20Wm5 11.20SCdm5   13.45S5 14.35S3 14.35Wm5 16.00Wm5 16.00SCdn5 19.30En5         
OCICE Mierzwin 6.40Dm5 7.50Tdm5 9.30Dm5 13.00Dm5 14.35S5
OŁOBOK Kliczków, Parowa 7.30Dm5 11.30Dm5 14.20Dm5 15.30Dm5
OSIECZNICA Kliczków

5.40Dm5 5.50Dm 5 7.30Dm5 11.00Dm5 11.30Dm5  13.40Dm5 14.20Dm5 15.15S5 15.25Dm5 15.30Dm5 16.15Dm5 17.30Dm5

OSIECZNICA Osieczów, Tomisław

12.00Dm5 14.40Dm5

OSŁA Krzyżowa 4.30Dm4 7.50Dm4   12.20Dm4  14.25D6dn 15.20S4 16.25Dm4    
OTOK Bożejowice 6.05Dm5 7.05S1 11.20SCdm5 11.20Wm5 13.45S5 14.35S3 14.35Wm5 16.00Wm5 16.00SCdn5   19.30En5 21.00En5         
PATOKA Osła, Grokadka 14.25Edn4
POŚWIETNE Osiecznica 14.20S5 15.30Dm5
PARKOSZÓW Trzebień 12.15Dm4 13.50Tm4 14.45Dm4 15.35Dm4   
PASTERNIK Wierzbowa 5.50S4 14.256dn4 15.20S4
PRZEJESŁAW Kliczków 5.40Dm5 5.50Dm5 11.00Dm5 13.40Dm5 15.15S5 15.25Dm5 16.15Dm5 17.30Dm5
RACIBOROWICE DOLNE Warta Bolesławiecka

5.37Dm4 6.15E4   7.50Edn4 12.00S3 12.20Edn4 14.05Edn4 14.30S4 15.30Dm4

16.20Dm4 18.30Dm4 20.20Dm4 22.10Dm4
RACIBOROWICE GÓRNE Warta Bolesławiecka 5.37Dm4 6.15E4   7.50Edn4 12.00S3 12.20Edn3 14.10Edn4 14.30S3 15.30Dm4 16.20Dm4 18.30Dm4 20.20Dm4 22.10Dm4
SĘDZIMIRÓW Raciborowice Górne 5.37Dm4 6.15S4   7.50Dm4 12.20Dm4 14.05Dm2 16.20Dm4 18.30Dm4 22.10Dm4
STARY ŁOM Osła 15.20S4
SZCZYTNICA Tomaszów Bolesławiecki 6.25Dm2 7.40Edn2 12.30Dm2 14.35Edn2 15.35Dm2       
SZCZYTNICA Warta Bolesławiecka 10.20Edn2
SZPROTAWA   23.30M1
ŚWIĘTOSZÓW Kliczków 5.40Dm5 5.50Dm5 8:40Dm5 11.00Dm5 13.40Dm5 15.15S5 15.25Dm5 16.15Dm5 17.30Dm5
TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI   6.25Dm2 7.40Edn2 10.20Edn2 12.30Dm2 14.35Edn2  15.35Dm2  16.30Edn2
TOMISŁAW Osieczów 12.00Dm5 14.40Dm5 15.40Dm5 17.30Dm5
TOMISŁAW Osiecznica 8.15Dm4
TRZEBIEŃ Dąbrowa 4.15Dm4  5.55Dm4 7.55Em4  10.00Dm4 12.15Dm4 12.45S4  13.50Tdm4 14.45Dm4 15.35Dm4 17.25S4 18.45Tdn4 23.30M1
TRZEBIEŃ MAŁY Dąbrowa 12.15Dm4 13.50Tdm4 14.45Dm4 15.35Dm4
USTRONIE Stare Jaroszowice 05.25Wm3 7.05Wm3  11.00Dm3  12.10S3  14.30Wm3 14.40S3  15.25Wm3  16.00S3   
WARTOWICE   12.00S4 14.30S4 15.30Dm4
WIERZBOWA Gromadka, Osła 5.50S4 14.256dn4 15.20S4
WILCZY LAS Tomaszów Bolesławiecki 6.25Dm2  14.35Edn2  16.30Edn2 22.20Edn2
ZAGRODNO Iwiny, Grodziec 15.30S4
WYKROTY   07:50Dm2 11:10Dm2
ŻELISZÓW Stare Jaroszowice 5.25Wm3 7.05Wm3 7.00S3 11.00Dm3 12.10S3 14.30Wm3 14.40S3 15.25Wm3 16.00S3
ŻELISZÓW Suszki 6.50S6d3 9.50Dm3 11.50Td3 13.45S3 18.15Tdn3 22.25Dm3

L E G E N D A
2 – KURSUJE WE WTORKI
5 – KURSUJE W PIĄTKI
6 – KURSUJE W SOBOTY
7 – KURSUJE W NIEDZIELE
C – KURSUJE W SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA
D – KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OPRÓCZ ŚWIĄT
E – KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY OPRÓCZ ŚWIĄT
K – KURSUJE W NIEDZIELE W OKRESIE FERII LETNICH
L – KURSUJE W OKRESIE FERII LETNICH
Ł – NIE KURSUJE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
M- KURSUJE W PIĄTEK W OKRESIE FERII LETNICH
R- OBOWIĄZUJE PRZEDSPRZEDAŻ
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
T – KURSUJE CODZIENNIE
W –KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OPRÓCZ ŚWIĄT W OKRESIE FERII LETNICH I ZIMOWYCH ORAZ SZKOLNYCH PRZERW ŚWIĄTECZNYCH
a – NIE KURSUJE W PIERWSZY DZIEŃ SWIĄT WIELKANOCNYCH ORAZ W DNIU 25.XII
b – NIE KURSUJE W DNIU 1.I, W PIERWSZY DZIEŃ SWIĄT WIELKANOCNYCH I W DNIU 25.XII
d – NIE KURSUJE W DNIU 1.i, W PIERWSZY I DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH ORAZ W DNIACH 25 i 26 XII
e – NIE KURSUJE W OKRESIE FERII LETNICH
m– NIE KURSUJE W DNIACH 24 i 31.XII
n - NIE KURSUJE W WIELKĄ SOBOTĘ ORAZ W DNIACH 24 i 31.XII 
8.40 - KURS POŚPIESZNY 1 – NUMER STANOWISKA