PKS w Bolesławcu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu w granicach działek o numerach 92/9 o powierzchni 0,1607 ha, 92/10 o powierzchni 0,1963 ha i 92/13 o powierzchni 0,2157 ha, o łącznej powierzchni 0,5727 ha położonego w Bolesławcu przy ulicy Wesołej wpisanego w księdze wieczystej KW Nr JG1B/00037713/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza 1 760 000,- zł

Przetarg odbędzie się dnia 19 lutego 2019 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki, ul. Modłowa 8, 59–700 Bolesławiec.

Szczegółowe informacje na temat przetargu

  Informacje na temat przetargu zostały opublikowane w gazecie Rzeczpospolita w wydaniu z dnia 28 stycznia 2019.

PKS w Bolesławcu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej nr 64/17 o powierzchni 0,1667 ha oraz własności położonego na tej działce budynku biurowego  o powierzchni użytkowej 2.171 m2 i kubaturze 8.880 m³, wpisanych w księdze wie-czystej KW Nr JG1B/00009041/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział V Ksiąg Wieczystych, położonej w Bolesławcu przy ul. Modłowej 8.

Cena wywoławcza 1 980 000,- zł

Przetarg odbędzie się dnia 26 lutego 2019 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki, ul. Modłowa 8, 59–700 Bolesławiec.

Szczegółowe informacje na temat przetargu

 Informacje na temat przetargu zostały opublikowane w gazecie Rzeczpospolita w wydaniu z dnia 28 stycznia 2019.

PKS w Bolesławcu informuje, że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej nr 64/17 o powierzchni 0,1667 ha oraz własności położonego na tej działce budynku biurowego  o powierzchni użytkowej 2.171 m2 i kubaturze 8.880 m³, wpisanych w księdze wie-czystej KW Nr JG1B/00009041/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział V Ksiąg Wieczystych, położonej w Bolesławcu przy ul. Modłowej 8 został w dniu 04.01.2018 zakończony wynikiem negatywnym (nie doszedł do skutku) z braku nabywców.